Press enter to see results or esc to cancel.

DBF Edvard Rusjan Slovenian team

Edvard Rusjan Team smo ekipa študentov in študentk strojništva univerze v Ljubljani, ki se vsakoletno udeleži tekmovanja Design-Build-Fly v ZDA. S študenti s celotnega sveta tekmujemo v konstruiranju, izgradnji in letenju radijsko vodenih letal.